Antireflexní vrstvy (Coating), odlesky (flare), sluneční clona

Když světlo vstupuje do objektivu, tak asi 5 % světla je odraženo zpět. Stejná situace nastává pří výstupu světla z objektivu a obecně řečeno, tato situace nastane vždy, když světlo přechází z prostředí vzduchu do prostření skla či naopak. Tyto odrazy nejen redukují množství světla prošlého objektivem, ale zejména opakované odrazy mohou způsobit nežádoucí odlesky - "prasátka" (Lens flare). Situace je tím horší, čím ostřejší je světelný zdroj na snímku a problém tedy způsobují nejčastěji silné bodové zdroje jako je slunce, žárovky, lampy atp.


Super-Multi-Coating (SMC) firmy Pentax (Asahi) byly první vícenásobné antireflexní vrstvy na běžném objektivu. Tato patentovaná technologie byla uvedena na trh v roce 1971.

Aby se těmto odrazům zabránilo, tak objektivy jsou potaženy speciální antireflexní vrstvou (Coating), velmi často dokonce více vrstvami (Multi layer coating). Pomocí nich se daří omezit odrazy na hodnoty kolem 0,3 %. Antireflexní vrstvy jsou ale různě účinné na různé barvy světla (různá spektra) a proto hrají důležitou roli v celkovém barevném podání objektivu.


Ukázka silných reflexí v protisvětle na levném objektivu.

Sluneční clona

Nezanedbatelnou prevencí proti reflexím všeho druhu je snaha zabránit proniknutí silného zdroje světla do objektivu (zejména na jeho přední člen), k čemuž slouží sluneční clona. Ta chrání objektiv nejen proti nežádoucímu protisvětlu, ale též proti dešti i mechanickému poškození. Každý objektiv potřebuje jiný tvar sluneční clony, což je dáno jeho ohniskem - zorným úhlem objektivu. Čím je zorný úhel širší, tím otevřenější musí být sluneční clona, což jde proti požadavku ochrany. U zoom objektivů nesmí být sluneční clona vidět ani při nejširším ohnisku, přičemž největší zorný úhel je v rozích snímku - proto sluneční clony bývají v těchto místech vykrojeny (tzv. Flower Shape Lens Hood). Vykrojení je ale problém u objektivů, které otáčejí předním členem a tím i sluneční clonou. U nich musí být sluneční clona nevykrojená, vykrojení by se totiž otáčelo při ostření.


Typický tvar vykrojené sluneční clony, která v rozích obrazu umožňuje širší zorný úhel.

Viz též Artefakty obrazu, Ohnisko objektivu, Zorný úhel.

 

Zpět na slovník

Text a obrázky - copyright © 2011 ing. Roman Pihan.

Nemohou být použity či přetištěny bez svolení autora vyjma pro privátní a nekomerční použití.

 

 Mnohem více informací o DSLR, optice, expozici, ostření atd. najdete v knize Mistrovství práce s DSLR.