DSLR, zrcátko (mirror)

U tzv. jednooké zrcadlovky (SLR, Single-lens reflex), což je i každá digitální zrcadlovka (DSLR), je zrcátko sklopné a díky tomu může být jeden objektiv použit jak pro vlastní expozici, tak i pro optický hledáček. V hledáčku je díky zrcátku vždy vidět skutečný obraz tak, jak dopadne po stisku spouště i na senzor. To umožňuje použití výměnných objektivů, filtrů předsádek a konvertorů, aniž je narušena schopnost přesného náhledu výsledné fotografie v hledáčku.


Při nesklopeném zrcátku (poloha šikmo) je senzor sice kryt zrcátkem, ale obraz produkovaný objektivem je vidět v hledáčku.


Po sklopení zrcátka a otevření závěrky obraz produkovaný objektivem exponuje senzor a vytváří fotografii. Sice potemní hledáček, ale to jen po dobu expozičního času.


Zrcátko je velmi dobře vidět po sejmutí objektivu. Stejně jako závěrky ale není radno se jej příliš dotýkat, protože je velmi přesně adjustováno.

Viz též DSLT, Hledáček, Předsklopení zrcátka, Závěrka.

 

Zpět na slovník

Text a obrázky - copyright © 2011 ing. Roman Pihan.

Nemohou být použity či přetištěny bez svolení autora vyjma pro privátní a nekomerční použití.

 

 Mnohem více informací o DSLR, optice, expozici, ostření atd. najdete v knize Mistrovství práce s DSLR.