závěrka (Shutter)

Pro zajištění nejvyšší kvality snímku musí být senzor udržován ve tmě a exponován jen po nastavenou expoziční dobu (expoziční čas). Proto je před senzorem v DSLR tzv. závěrka, což je oponě podobné zařízení odkrývající senzor na stanovenou dobu po stisku spouště. DSLR používají tzv. štěrbinovou závěrku (Two-curtain shutters, Focal plane shutter), která je tvořena dvěma lamelami (curtain) pravidelně se při odkrývání senzoru střídajícími. Typická životnost podobné závěrky v moderních DSLR je asi 50 000 až 300 000 cyklů.


Princip štěrbinové závěrky tvořené dvěma lamelami a používané v DSLR.


Typická závěrka DSLR v zavřeném stavu. Všimněte si, že tato závěrka již nese stopy dlouhého používání. Závěrka je velmi jemné mechanické zařízení a tak nelze doporučit jakýkoliv dotyk.

X-sync, synchronizační čas blesku

Při časech kratších než asi 1/200 sec je obtížné si představit, že štěrbinová závěrka dokáže tak rychle odkrýt senzor první lamelou a ihned senzor zakrýt lamelou druhou. Používá přitom malý trik, který umožní nastavit i časy kolem 1/4000 sec. Lamely se v takovém případě jen pootevřou a obě přes senzor přejedou. Přes senzor tak přejede úzká štěrbina, která zajistí každé části senzoru expozici ekvivalentní velmi krátkému času. Rychlost přejezdu štěrbiny však může zůstat nízká a to i u časů velmi krátkých.

Problém ale je práce s bleskem, který svítí jen velmi krátký čas (typicky 1/1000 sec). Díky štěrbině by totiž blesk vytvořil na snímku jen pruh a proto fotoaparáty při práci s bleskem nedovolý nastavit kratší čas než takový, kdy se ještě závěrka otevírá celá. Tento nejkratší čas se označuje jako X-sync a bývá u DSLR typicky kolem 1/125 až 1/250 sec. Jinými slovy - s bleskem nelze fotografovat kratšími expozičními časy než je X-sync.


Kratší časy než X-sync se realizují pootevřením závěrky a přejezdem štěrbiny, nelze ale v tomto případě fotografovat s bleskem, protože by se na snímku vytvořil jen pruh.

Rychlost závěrky

Místo termínu expoziční čas se občas používá termín rychlost závěrky. Označení vychází ze skutečnosti, že mechanické závěrky moderních zrcadlovek pracují na principu přejezdu štěrbiny vytvořené lamelami závěrky přes senzor, čímž určí expoziční dobu. Rychlost závěrky je potom možné spočítat ze vztahu:

Rychlost závěrky = Dráha závěrky / Expoziční čas

V praxi se ale skutečná rychlost závěrky nijak nepoužívá ani neudává a termín rychlost závěrky tak často ve skutečnosti označuje expoziční čas.

 

Zpět na slovník

Text a obrázky - copyright © 2011 ing. Roman Pihan.

Nemohou být použity či přetištěny bez svolení autora vyjma pro privátní a nekomerční použití.

 

 Mnohem více informací o DSLR, optice, expozici, ostření atd. najdete v knize Mistrovství práce s DSLR.