video (movie, clip)

I když to pro digitální zrcadlovky není typické, řada z nich dokáže natáčet video a to i se stereo/mono zvukem. Podobně jako u HDMI výstupu je však vhodné sledovat některé parametry natáčeného videa.

rozlišení videa a prokládání

Prvním parametrem každého videa je jeho rozlišení v pixelech. Je to obdoba rozlišení fotografie, akorát pro všechny za sebou jdoucí snímky videa. Má-li fotoaparát režimy lepší než je klasický PAL, je žádoucí konektor HDMI, jinak není možné ve vyšší kvalitě video promítat přímo z fotoaparátu. Vyšší kvality promítání je však možné dosáhnout použitím dat na paměťové kartě a promítáním na jiném zařízení. Klasická televize (nikoliv LCD či plasmová) však lepší kvalitu než PAL nedokáže zobrazit. S růstem rozlišení však stoupá velikost video souboru a tím klesá i maximální doba videa v minutách.

Režim Rozlišení

Prokládané / Progresivní

Pozn.
- 320x240 Prokládané nebo progresivní  
480i 640x480 Prokládané  
480p 640x480 Progresivní VGA
576i 720x576 Prokládané PAL
576p 720x576 Progresivní  
720p 1280x720 Progresivní  
1080i 1920x1080 Prokládané  
1080p 1920x1080 Progresivní  

Typické videoformáty z hlediska rozlišení seřazené podle růstu kvality. Progresivní (neprokládané) režimy (p) jsou lepší než prokládané (interlaced, i). Režim 720i není podporován. Žlutě označené řádky mají výrazně vyšší kvalitu než PAL a jsou tak často označovány jako HDTV (High-definition television), které však nemá žádnou přesnou specifikaci. Existuje však i řada jiných možných rozlišení videa.


Video formátů z hlediska rozlišení existuje celá řada a řada z nich má chabou či jen zvykovou definici.

počet snímků za vteřinu (Frame Rate)

Frame rate je počet snímků za vteřinu (fps, frames per second) a dnešním standardem je 25 fps (PAL) nebo 29,97 fps (NTSC). Minimum pro dosažení iluze plynulého pohybu je alespoň 10 snímků za sekundu.

poměr stran (aspect ratio)

Poměr stran (aspect ratio) popisuje poměr vodorovné a svislé strany videa. Klasické televizory mají poměr obrazovek typicky 4:3, LCD a plasmové HDTV televizory obvykle používají širokoúhlé obrazovky 16:9. Řada DSLR má však poměr stran senzoru 3:2 a takto natáčí i video. Video není žádný problém zobrazit v jiném poměru stran, deformují se tím ale rozměry.

formát komprese, kodek

Stejně jako fotografie může být na kartu uložena v různých datových formátech (JPEG, RAW, TIFF atd.), může i video být na kartu uloženo v různých video formátech (AVI, MOV, MPEG). Řada video formátů (např. AVI) však neobsahuje přesnou definici kompresní metody (kodeku) a tak je třeba informaci ještě doplnit o způsob komprese neboli použitý kodek. Software přehrávající video musí přirozeně být schopen příslušný kodek rozkódovat.

datový tok (bit rate, bit stream)

Stejně jako JPEG může nastavovat stupeň komprese ve vztahu k výsledné velikosti souboru, může i videokodek umožnit nastavení datového toku neboli bit rate. Platí, že čím vyšší je datový tok, tím vyšší je kvalita souboru ale tím větší je i výsledný soubor. Datový tok který produkuje kodek se měří v bitech za vteřinu (bit per second, bps) nebo kilobitech za vteřinu (kbps) či megabitech za vteřinu (Mbps).

zvuk (audio)

Pokud fotoaparát nahrává video i se zvukem případně stereo zvukem, tak ve videosouboru je zakódován i zvuk. Opět ale platí, že zvuk lze kódovat a komprimovat různými způsoby (kodeky) a tak o kódování zvuku platí podobná pravidla jako o kódování a kompresi videa.


Například DSLR Canon EOS 5D Mark II dokáže nahrávat video v rozlišení 1920x1080 (1080p) s poměrem stran 16:9 nebo 640x480 (VGA) s poměrem 3:2, což je voleno v menu. Dále v technických parametrech se lze dočíst, že frame rate je 30 fps, formát komprese je Quicktime MOV (H.264 video, PCM zvuk) a datový tok je 38,6 Mbps pro rozlišení 1920x1080 a 17,3 Mbps pro rozlišení 640x480. Tyto parametry jsou pevně nastaveny a měnit je tedy nelze.

Viz též HDMI, PAL.

 

Zpět na slovník

Text a obrázky - copyright © 2011 ing. Roman Pihan.

Nemohou být použity či přetištěny bez svolení autora vyjma pro privátní a nekomerční použití.

 

 Mnohem více informací o DSLR, optice, expozici, ostření atd. najdete v knize Mistrovství práce s DSLR.