senzor, velikost senzoru

Senzor je ústřední částí každého digitálního fotoaparátu a realizuje vlastní zjištění barvy a intenzity světla v každém bodě zaznamenávané scény. Je to pravidelná čtvercová matice světlocitlivých buněk (pixelů), kde každá buňka je sice barvoslepá, ale pomocí Bayerovi masky a následné interpolace je možné zjistit nejen jas, ale i barvu každého pixelu. Z hlediska technologie výroby a vnitřního uspořádání se senzory dělí na CMOS a CCD, z hlediska běžného uživatele je ale rozdíl zanedbatelný. Pro úplnost dodejme, že na trhu jsou ještě senzory typu Foveon, které mají odlišnou strukturu a nepoužívají Bayerovu masku. Nicméně senzory typu Foveon nejsou příliš rozšířeny a tak se s nimi setkáte jen u DSLR Sigma.

Počet pixelů senzoru po provedení Bayerovi interpolace je tzv. rozlišení - počet obrazových bodů (pixelů) fotografie. Udává se v Megapixelech (MPix) - milionech pixelů fotografie. Dostačující rozlišení se projevuje ostrostí obrazu a schopností vykreslit i jemné detaily (třeba jehličí na stromech). Paradoxně rozlišení, které bývá často diskutováno, není ale hlavním ukazatelem kvality.

Viz též Dpi, Efektivní rozlišení, Velikost tisku.

Velikost senzoru

Senzory se vyrábějí v celé řadě velikostí a z historických důvodů se porovnávají s velikostí kinofilmu. Typický senzor DSLR dosahuje velikosti asi 40 až 100 % plochy políčka kinofilmu. Čím menší je však senzor a čím vyšší má rozlišení, tím je každý jednotlivý pixel menší (má menší plochu) a tím je i méně citlivý na světlo (nachytá méně fotonů). Proto je velikost pixelu klíčový faktor kvality obrazu zejména z hlediska šumu a dynamického rozsahu.


Velikost kinofilmu (žlutě), typické DSLR s menším senzorem (APS-C, DX-modře) a typického senzoru malého kompaktního fotoaparátu (červeně).

Velikost senzorů se často udává ve zlomcích palců jako 1/1.8" atp. a vypadá to jako velikost úhlopříčky - podobně jako u obrazovek televizorů. Nenechte se ale zmást - skutečná velikost úhlopříček senzorů je menší - hrubě 2/3 uvedeného údaje. Značení totiž vychází ze zvyklostí inženýrů z 50 let, kdy se podobným způsobem značily elektronky určené na snímání TV obrazu ve studiových TV kamerách.

Výrobce Typ senzoru Rozměr Poměr stran
Canon APS-C CMOS 22.2 x 14.8 mm 3:2
Canon Full frame CMOS 24 x 36 mm 3:2
Nikon DX CMOS/CCD 23.6 x 15.8 mm 3:2
Nikon FX (Full frame) CMOS 24 x 36 mm 3:2
Sony CCD 23.6 x 15.8 mm 3:2
Sony Full frame CMOS 24 x 36 mm 3:2
Olympus 4/3" NMOS 18 x 13.5 mm 4:3
Kompaktní fotoaparát (příklad) CCD 1/1.7" 7.6 x 5.7 mm 4:3

Příklady velikosti některých senzorů používaných v DSLR.

Viz též A/D převodník, Bayerova maska, CCD, CMOS, Efektivní rozlišení, Obrazový procesor, ISO šum.

 

Zpět na slovník

Text a obrázky - copyright © 2011 ing. Roman Pihan.

Nemohou být použity či přetištěny bez svolení autora vyjma pro privátní a nekomerční použití.

 

 Mnohem více informací o DSLR, optice, expozici, ostření atd. najdete v knize Mistrovství práce s DSLR.