Předsklopení zrcátka (Mirror Lock-Up)

Sklopení zrcátka nutné před pořízením snímku může způsobit mírné vibrace fotoaparátu, které se při delších expozičních časech mohou projevit neostrým snímkem. Proto většina DSLR má v menu možnost aktivovat tzv. předsklopení zrcátka (Mirror Lock-up) určené právě pro redukci těchto otřesů. Pokud se aktivuje tento režim, tak jsou možné dvě strategie:
  1. Zrcátko se prvním stiskem spouště pouze sklopí ale snímek nebude ještě exponován a teprve druhý stisk spouště provede vlastní expozici snímku.
  2. Je stanovena pevná prodleva (případně je možné ji nastavit) mezi sklopením zrcátka a pořízením snímku.

Tak je možné sklopit zrcátko ve výrazném předstihu před vlastní expozicí, aby se vibrace stačily uklidnit. Drátová spoušť a stativ je však podmínkou.


Ukázka možností v menu, kde se dá zvolit prodleva mezi sklopením zrcátka a expozicí snímku v případě, že je aktivována funkce předsklopení zrcátka (Mirror Lock-up).

Viz též Zrcátko.

 

Zpět na slovník

Text a obrázky - copyright © 2011 ing. Roman Pihan.

Nemohou být použity či přetištěny bez svolení autora vyjma pro privátní a nekomerční použití.

 

 Mnohem více informací o DSLR, optice, expozici, ostření atd. najdete v knize Mistrovství práce s DSLR.