paměťová karta

Paměťových karet je na trhu celá řada a různé fotoaparáty používají různé z nich. Hlavními parametry karet jsou jejich kapacita, rychlost přenosu dat, cena a spolehlivost. Většina DSLR však používá karty typu Compact Flash, protože Compact Flash karty jsou spolehlivé, rychlé, mají příznivý poměr kapacita/cena a díky větším rozměrům dosahují nejvyšších kapacit. Karta Compact Flash však zdaleka není pravidlem, řada DSLR používá i karty Secure Digital či xD Picture Card.


Velikostní porovnání jednotlivých druhů paměťových karet. Typ CF (modře), MMC/SD a xD Picture Card (žlutě) patří u DSLR k nejrozšířenějším.

Compact Flash (CF)

Jeden ze starších a objemnějších druhů karty, u fotoaparátů typu DSLR není ale jejich větší rozměr nijak na závadu. Na trhu existuje typ I a typ II s tím, že jediný rozdíl je tloušťka karty. CF typ I je 3,3 mm tlustá, kdežto CF typ II je 5 mm tlustá. Elektrické signály jsou však stejné a standard CF II byl vytvořen jen proto, aby bylo možné vyrobit paměti s vyšší kapacitou. CF typ I bude tedy pracovat ve slotu typu I i II, ale CF typu II nepůjde mechanicky zastrčit do slotu určeného pouze pro CF typu I. Snad všechny dnešní DSLR však mají slot umožňující použití karet CF typu I i II.

CF karty se liší nejen kapacitou a tloušťkou, ale i rychlostí zápisu a čtení. Můžete tak pořídit karty různých rychlostí (2x, 4x, 10x, 25x atd.) a s vyšší rychlostí půjde nahoru i cena. Vyšší rychlost zápisu je extrémně užitečná zejména při sériovém snímání (Burst, Continuous), kdy DSLR dokáže na pozadí snímání dalších snímků ukládat předchozí snímky na kartu. Rychlost reálného zápisu a čtení dat je však závislá nejen na vlastnostech karty, ale i na konstrukci elektronického rozhraní ve fotoaparátu. Do fotoaparátů s pomalým rozhraním je potom zbytečné kupovat rychlé karty. Rychlost rozhraní fotoaparátu však v technických parametrech nebývá a tak je nutné sledovat recenze.

Viz též UDMA.

XQD card

XQD je nový standard paměťových karet (2011) od firem SanDisk, Sony a Nikon a měl by se stát nástupcem CF karet. Je určen pro HD kamery a fotoaparáty s vysokým rozlišením a tím i s vysokými nároky na přenos dat. Rychlost zápisu a čtení překračuje 1 Gbit/sec a kapacita může být vyšší než 2 TB. XQD však není s CF kartami nijak zpětně kompatibilní.

MultiMedia Card (MMC) a Secure Digital (SD)

Karty MultiMedia (MMC) a Secure Digital (SD) jsou po Compact Flash kartách asi druhým nejrozšířenějším typem karty u DSLR. Obě karty jsou si velmi podobné a tak některé přístroje mohou používat oba druhy. Karta Secure Digital je o 0,7 mm tlustší, má o 2 piny na svém konektoru více, má miniaturní přepínač znemožňující zápis na kartu ale hlavní rozdíl je v tom, že karta Secure Digital má vestavěnou ochranu proti kopírování. Proto je určena zejména pro hudební obsah. MultiMedia Card je vyráběna též ve zmenšené variantě RS (Reduce Size) a ve variantě Secure MMC s podobnou ochranou autorských práv jako karta SD.

Viz též SDHC, SDXC.

xD Picture Card

Třetí karta používaná u DSLR je xD Picture Card. Tento formát používají firmy Olympus, Fuji a Toshiba a název je odvozen z „eXtreme Digital“. Karty jsou poměrně malé a tak se zatím nedosahuje podobných kapacit jako třeba u karet typu CF.

MemoryStick (MS)

Karty MemoryStick používá ve svých kompaktních fotoaparátech Sony, avšak DSLR Sony jsou vybaveny slotem pro kartu Compact Flash. Karty MemoryStick jsou o něco dražší a zatím nedosahují takových kapacit jako CF karty. Existují v několika variantách – Duo (zmenšená verse), Pro (zrychlená verse se zvětšenou kapacitou) a MagicGate (s ochranou autorských práv).

SmartMedia (SM)

Nejstarší, největší a nejjednodušší paměťová karta s malou kapacitou a nízkou rychlostí přenosu dat. Kartu SmartMedia dnes najdete pouze u nejlevnějších kompaktních fotoaparátů, kde je její kapacita a rychlost přenosu adekvátní. U DSLR se nepoužívá.

Formátování karty, FAT

Paměťová karta je datové médium podobně jako hard disk počítače a má i stejný systém souborů (File system, File Allocation Table, FAT). Ten zajišťuje základní organizaci dat jako jsou složky, názvy souborů, jejich atributy atp. Formátování karty je proces, při kterém si fotoaparát tento základní systém souborů na kartě založí a kartu tak inicializuje přesně podle svých potřeb. Formátování vždy smaže všechna data na kartě! Formátování je současně nejrychlejší způsob smazání všech snímků.

I když je většina karet prodávána již zformátovaných a řada fotoaparátů je schopna si okamžitě po vložení karty do slotu řadu důležitých parametrů na ní obnovit, je nanejvýš vhodné kartu vždy formátovat před každým důležitým fotografováním, pokud nevadí vymazání starých dat na kartě. Formátování totiž opravuje všechny logické (nikoliv však fyzické) problémy, které se na kartě mohou vyskytnout. Častým zdrojem takových poruch je vysunutí karty z fotoaparátu během zápisu, zasouvání či vysouvání karty do nebo z čtečky, neočekávaná vypnutí napájení atp. Všechny tyto přechodové jevy mohou poškodit systém souborů, který potom hlásí různé chyby, poruchy zápisu, chyby čtení atp. Zformátování karty založí systém souborů zcela nový a tak všechny tyto problémy opraví a předchází tím poškození či ztrátě dat.

Viz též UDMA, SDHC, SDXC.
 

Zpět na slovník

Text a obrázky - copyright © 2011 ing. Roman Pihan.

Nemohou být použity či přetištěny bez svolení autora vyjma pro privátní a nekomerční použití.

 

 Mnohem více informací o DSLR, optice, expozici, ostření atd. najdete v knize Mistrovství práce s DSLR.