živý náhled (live view)

Termínem živý náhled (Live view) se označuje režim fotografování, kdy se fotografuje pomocí náhledu snímku ne v optickém hledáčku, ale na zadním LCD displeji. Tento režim je zcela běžný a mnohdy i jediný na kompaktních fotoaparátech, pro DSLR však není typický a potlačuje její základní výhodu a sice optický TTL pohled na scénu. Přesto se může někdy hodit např. při fotografování nad hlavou, u nohou atp. Další výhodou tohoto režimu je, že umožňuje zobrazení celé řady fotografických veličin do obrazu včetně živého histogramu (Live histogram) a rovněž poskytne dobrou představu o budoucím vzhledu fotografie, protože umožní simulovat výsledek s ohledem na nastavení expozice, vyvážení bílé atd.


Možnosti a výhody živého náhledu tak, jak je zobrazuje v marketingových materiálech firma Sony.

Naopak velkou nevýhodou živého náhledu na DSLR je, že vedle hledáčku obvykle oslepnou také expoziční i ostřící senzory. O stanovování expozice a zejména ostření se proto musí starat hlavní senzor, což jednak silně zpomaluje fotografování, ale také se senzor zahřívá a proto roste obrazový šum. Schopnost živého náhledu je však podmínkou pro natáčení videa.

Viz též: DSLT, Elektronický hledáček.

 

Zpět na slovník

Text a obrázky - copyright © 2011 ing. Roman Pihan.

Nemohou být použity či přetištěny bez svolení autora vyjma pro privátní a nekomerční použití.

 

 Mnohem více informací o DSLR, optice, expozici, ostření atd. najdete v knize Mistrovství práce s DSLR.