kryt hledáčku

Při běžném fotografování se předpokládá, že oko přiložené k hledáčku jej zatemní. V šachtě hledáčku se totiž nalézá expoziční senzor, který vyhodnocuje světlo přicházející objektivem. Pokud však fotografujete např. ze stativu, oko není přiloženo k hledáčku a expoziční senzor může být ovlivněn nejen světlem z objektivu, ale chybně i světlem pronikajícím z hledáčku. Proto je v těchto případech třeba hledáček zakrýt, aby expozice mohla být změřena správně. Zakrytí je však nutné jen za jasného světla, např. v tmavým místnostech je toto nebezpečí malé. Světlo pronikající z hledáčku však nemá žádný vliv na vlastní fotografii, jde jen o expoziční senzor a tím nepřesnost v určení expozice.


Kryt hledáčku může být vestavěný přímo v hledáčku, umístěný na popruhu atp. V nouzi postačí kus černé látky nebo opatrně zakrýt hledáček rukou.

Viz též Hledáček.

 

Zpět na slovník

Text a obrázky - copyright © 2011 ing. Roman Pihan.

Nemohou být použity či přetištěny bez svolení autora vyjma pro privátní a nekomerční použití.

 

 Mnohem více informací o DSLR, optice, expozici, ostření atd. najdete v knize Mistrovství práce s DSLR.