ISO šum, šum dlouhé expozice

Přes veškerou snahu výrobců není senzor ideální zařízení a potýká se s šumem. Šum se dá rozdělit na ISO šum a šum dlouhé expozice.

ISO šum

Při snaze o vyšší citlivost senzoru (vysoké ISO) je senzor citlivější i na všechny poruchy, které v senzoru probíhají (tepelný šum atd.), což se projeví šumem v obraze. Tento šum způsobí náhodně barevné body v obraze a je tím větší, čím je ISO vyšší. Mnoho DSLR proto nabízí možnost při použití vyššího ISO šum redukovat (High-ISO Noise Reduction). Redukce se provádí výpočtem a je to tedy další zátěž pro obrazový procesor a obvykle výrazně zpomalí sekvenční fotografování.


Ukázka ISO šumu při různém nastavení ISO. Snímána střední šedá tabulka, 100% výřez.


Pro názornost zvýšen kontrast 2x.

šum dlouhé expozice

Druhý typ šumu, který se objevuje i při ISO 100, je tzv. šum dlouhé expozice (Long Exposure Noise, Dark Current Noise, Hot Pixels atp.). Jak již název napovídá, objevuje se u dlouhých expozice nad cca 1 vteřinu a to i při expozici úplné tmy např. s nasazeným víčkem objektivu. Mnoho DSLR opět nabízí možnost tento šum redukovat (Long Exposure Noise Reduction) a stejně jako ISO šum se redukce provádí výpočtem a je to tedy také zátěž pro obrazový procesor a obvykle také výrazně zpomalí sekvenční fotografování.


Ukázka šumu dlouhé expozice a jak vidno, u moderní DSLR se žádné drama nekoná ani při expozici 30 vteřin.


Ukázka možností v menu DSLR, kde je možné zapnout jak redukci ISO šumu, tak šumu dlouhé expozice a to někdy i ve více stupních.

Viz též Obrazový procesor, Redukce šumu, Šum.

 

Zpět na slovník

Text a obrázky - copyright © 2011 ing. Roman Pihan.

Nemohou být použity či přetištěny bez svolení autora vyjma pro privátní a nekomerční použití.

 

 Mnohem více informací o DSLR, optice, expozici, ostření atd. najdete v knize Mistrovství práce s DSLR.