interní blesk

Stalo se téměř pravidlem, že fotoaparáty jsou vybaveny interním bleskem, který usnadňuje fotografování ve slabém světle nebo v protisvětle. Tomuto blesku se říká vestavěný (built-in) blesk nebo interní blesk. DSLR jej mají výklopný, aby jednak ve složeném stavu zabral co nejméně místa a také aby ve vyklopeném stavu byl co nejdále k ose objektivu. Vzdálenost k ose objektivu má totiž vliv na červené oči - čím je vzdálenost větší, tím je tento efekt menší.

Protože blesk ve složeném stavu je ukryt v šachtě hledáčku, některé DSLR obětovaly interní blesk ve prospěch velkého hranolu v hledáčku, čímž zlepšily obraz v hledáčku, avšak výměnou za nutnost používat výhradně externí (systémový) blesk.


Čím je blesk dále od osy objektivu, tím méně produkuje červené oči. Nejhůře jsou na tom tedy kompaktní fotoaparáty, nejlépe externí blesky.

Základní nevýhodou interního blesku je jednak jeho nižší výkon (viz směrné číslo dále), ale také nemožnost blesk naklápět a otáčet. Míří tak vždy přímo vpřed, čímž produkuje obrázky s typicky ostrými stíny a černým pozadím. Obě tyto nevýhody (výkon i natáčení/sklápění) odstraňuje externí blesk, který se zasouvá do sáněk pro blesk (hot-shoe patice).

směrné číslo blesku, dosah blesku

Směrné číslo je objektivní údaj, který měří "sílu" blesku bez ohledu na další faktory. Je definováno pro ISO 100 a udává maximální vzdálenost v metrech, kde je blesk ještě schopen zajistit správnou expozici pro clonové číslo 1. Pro vyšší hodnoty clonových čísel se maximální vzdálenost snadno spočítá jako:

Max. vzdálenost = Směrné číslo / Clonové číslo,     platí pro ISO=100

Typické směrné číslo interních blesků DSLR je kolem 12, směrné číslo externích blesků je až kolem 50 i více. Podle zákona převrácených čtverců klesá intenzita světla s druhou mocninou vzdálenosti (to je obecný fyzikální zákon pro jakékoliv světlo, nejen blesk) a tak pokud zvýšíte ISO ze 100 na 200 (obecně 2x), nezvýší se maximální dosvit blesku 2x ale pouze 1.4x.

Příklad:
Blesk se směrným číslem 12 při cloně f/4 a ISO 100 je schopen správně exponovat v maximální vzdálenosti 12/4=3 metry. Při ISO 200 je schopen správně exponovat do 4,2 metrů (3*1,4) a při ISO 400 do 6 metrů.

Viz též Zákon převrácených čtverců.

 

Zpět na slovník

Text a obrázky - copyright © 2011 ing. Roman Pihan.

Nemohou být použity či přetištěny bez svolení autora vyjma pro privátní a nekomerční použití.

 

 Mnohem více informací o DSLR, optice, expozici, ostření atd. najdete v knize Mistrovství práce s DSLR.