hdmi, PAL, NTSC

Při promítání fotografií či při pouštění videa z fotoaparátu se dlouhá léta používal zastaralý a ne příliš kvalitní televizní systém PAL či NTSC (NTSC je americká modifikace systému PAL). Ten umožňuje jen velmi nízké rozlišení (efektivně kolem 640x480 pixelů) a kvůli prokládání (interlace) vznikají nejrůznější problémy s blikáním obrazu. Výhodou je, že video výstup v systému PAL je široce akceptován a potřebuje pouhé dva vodiče pro video. Je-li fotoaparát vybaven nahráváním videa se zvukem, tak jsou potřeba celkem tři vodiče pro video+mono zvuk a čtyři pro video+stereo zvuk.

Rozvoj televizorů (zejména LCD a plasmových) a zvyšování kvality při pořizování obrazu si vyžádal novou normu pro přenos obrazu a sice tzv. HDMI (High-Definition Multimedia Interface). Ta je digitální a nabízí významné zvýšení rozlišení a kvality. Standardní HDMI konektor typu A má 19 kontaktů a rozměry 13,9 x 4,5 mm, na fotoaparátech se však používá spíše typ C (mini) s rozměry 10,5 x 2,5 mm. Má ale stejných 19 kontaktů jako větší typ A. Pro propojení je potom třeba použít odpovídající typ C - typ A kabel. HDMI vždy přenáší také stereo zvuk.


Oficiální HDMI logo a konektory dnešní DSLR. Samostatný PAL výstup často chybí a bývá spojen s USB konektorem. Rozdělení se potom provede správným kabelem.


Typický mini HDMI (typ C) - HDMI (typ A) kabel.

HDMI nabízí celou řadu režimů provozu a zdaleka ne všechny znamenají výrazné zvýšení kvality oproti PALu. Je třeba proto nejen sledovat fyzickou přítomnost HDMI konektoru, ale v technických parametrech se podívat i na režimy, které fotoaparát nabízí. V menu lze často volit i více variant a je vždy třeba zvolit nejlepší variantu ale takovou, která odpovídá možnostem zobrazovacího zařízení (např. televize):

Režim Rozlišení

Prokládané / Progresivní

Pozn.
480i 640x480 Prokládané  
480p 640x480 Progresivní VGA
576i 720x576 Prokládané PAL
576p 720x576 Progresivní  
720p 1280x720 Progresivní  
1080i 1920x1080 Prokládané  
1080p 1920x1080 Progresivní  

Typické režimy HDMI seřazené podle růstu kvality. Progresivní (neprokládané) režimy (p) jsou lepší než prokládané (interlaced, i). Režim 720i není podporován. Žlutě označené řádky mají výrazně vyšší kvalitu než PAL a jsou tak často označovány jako HDTV (High-definition television), která však nemá žádnou přesnou specifikaci.

Viz též Video.

 

Zpět na slovník

Text a obrázky - copyright © 2011 ing. Roman Pihan.

Nemohou být použity či přetištěny bez svolení autora vyjma pro privátní a nekomerční použití.

 

 Mnohem více informací o DSLR, optice, expozici, ostření atd. najdete v knize Mistrovství práce s DSLR.