elektronický hledáček (EVF), elektronická zrcadlovka

Hledáček tvoří velmi důležitou a výraznou část každého fotoaparátu a přesto, že se nijak nepodílí na kvalitě výsledných fotografií, je velmi důležitý zejména pro fotografa. Všechny SLR a DSLR díky unikátní konstrukci se sklopným zrcátkem mají optický hledáček (OVF), který umožňuje optický pohled na scénu skrze objektiv přesně tak, jak jen uvidí senzor.

Fotoaparáty konstrukce DSLT a řada kompaktních fotoaparátů využívá tzv. elektronický hledáček (EVF, Electronic Viewfinder). Ten vypadá jako normální hledáček, ale pokud se do něj podíváte, neuvidíte optický náhled scény, ale budete se dívat na malý displej umístěný v hledáčku. Obraz na něm je vytvořen trvalým živým náhledem.


Elektronická zrcadlovka (EVF) simuluje pohled na skutečný obraz produkovaný objektivem pomocí elektroniky a 2 displejů – malého umístěného v hledáčku či klasického zadního.

Rozlišení displeje v hledáčku bývá kolem 640x480 pixelů. Protože každý barevný pixel je tvořen třemi RGB kanály, rozlišení displeje se často udává jako 920 000 bodů nebo 920K (640x480x3), 1040K (720x480x3) atp.

Výhody elektronického hledáčku:

  • Protože se díváte na displej, lze do obrazu snadno promítat spoustu užitečných fotografických informací.

  • Displeje hrubě ukazují, jak bude fotografie vypadat z hlediska vyvážení bílé, expozice, barev atd.

  • Umožňuje živý a okamžitý náhled různých efektů – černobílé fotografování, noční fotografování, infračervené fotografování atp.

Nevýhody elektronického hledáčku:

  • Obraz na displeji v hledáčku je poměrně hrubý např. pro ruční zaostřování. Proto řada fotoaparátů při ručním ostření střední část obrazu zvětšuje.

  • Obraz na displeji v hledáčku je jen velmi přibližný jak z hlediska barev, tak z hlediska expozice, a proto může být zavádějící.

  • Obraz na displeji v hledáčku se vždy zobrazuje s určitým zpožděním – nejdřív musí být snímek vyfocen, potom zpracován obrazovým procesorem a potom teprve může být zobrazen v hledáčku či na zadním displeji. Toto zpoždění komplikuje fotografování akčních scén.

  • Displej v hledáčku vybíjí baterie.

Očnice (Eyepiece, eyecup)

Součástí hledáčku je i tzv. očnice - malý obvykle gumový kus ke kterému se přikládá oko. Většina DSLR/DSLT jej má snadno výměnný jednak proto, že je možné pořídit různé varianty vyhovující různým lidem, ale také proto, že se jedná o díl, který se snadno poškodí (natrhne).


Různé očnice vyhovují různým lidem, případně slouží různým účelům. Proto jsou na většině DSLR snadno výměnné.

Viz též DSLR, DSLT, Optický hledáček.

 

Zpět na slovník

Text a obrázky - copyright © 2011 ing. Roman Pihan.

Nemohou být použity či přetištěny bez svolení autora vyjma pro privátní a nekomerční použití.

 

 Mnohem více informací o DSLR, optice, expozici, ostření atd. najdete v knize Mistrovství práce s DSLR.