efektivní rozlišení

Pokud porovnáváte rozlišení fotoaparátů, vždy je třeba porovnávat tzv. efektivní rozlišení či efektivní pixely (effective resolution, effective pixels). To jsou ty pixely, které budou opravdu tvořit výslednou fotografii. V technických parametrech je občas uváděn celkový počet pixelů senzoru, který bývá vyšší, nicméně pixely navíc jsou určeny čistě pro technické účely fotoaparátu a nemají tak pro výslednou fotografie žádný význam. Například typický senzor 11 MPix fotoaparátu má celkový počet pixelů 10.92 MPix, efektivních pixelů ale "jen" 10.2 MPix a produkuje fotografie s max. rozlišením 3872x2592 pixelů = 10.036.224 pixelů.

Nadbytečné pixely, které obvykle obklopují efektivní oblast, jsou použity pro výpočet Bayerovi interpolace na okrajích senzoru, pro určení "černé barvy" atd.

Viz též Dpi, Interpolace, Pixel, Velikost tisku.

 

Zpět na slovník

Text a obrázky - copyright © 2011 ing. Roman Pihan.

Nemohou být použity či přetištěny bez svolení autora vyjma pro privátní a nekomerční použití.

 

 Mnohem více informací o DSLR, optice, expozici, ostření atd. najdete v knize Mistrovství práce s DSLR.