CCD versus cmos senzor

Většina dnešních DSLR používá buď CCD (Charge-coupled device) nebo CMOS (Complementary metal–oxide–semiconductor) senzor. Odlišnost není v konstrukci vlastního světlocitlivého pixelu, ale jen v následném zpracování signálu. CCD senzor používá sekvenční (postupné) vyčítání obsahu senzoru a potřebuje více elektroniky kolem vlastního senzoru. Naopak CMOS senzor má většinu elektroniky integrovánu přímo v sobě a tak jsou tyto senzory levnější a méně náročné na energii. CMOS senzorům se proto často říká Active-pixel sensor (APS). CMOS senzory však v minulosti trpěly nižší citlivostí na světlo a tím nižší kvalitou obrazu, v dnešní době je však již tento handicap setřen.


Senzor typu CMOS používaný ve fotoaparátech Canon.

Viz též Senzor, Obrazový procesor.

 

Zpět na slovník

Text a obrázky - copyright © 2011 ing. Roman Pihan.

Nemohou být použity či přetištěny bez svolení autora vyjma pro privátní a nekomerční použití.

 

 Mnohem více informací o DSLR, optice, expozici, ostření atd. najdete v knize Mistrovství práce s DSLR.