sekvenční fotografování, continuous, burst, fps

Při normálním fotografování pořídí DSLR po stisku spouště jeden snímek bez ohledu na to, jak dlouho je spoušť stisknuta. Sekvenčním fotografováním se označuje režim, kdy DSLR pořizuje opakovaně snímky po celou dobu stisku spouště a to obvykle maximální možnou rychlostí. Tato maximální rychlost - počet snímků za vteřinu (frames per second, fps) - je uvedena v technických parametrech fotoaparátu a bývá kolem 3 až 15 fps. Některé DSLR také umožňují v menu nastavit jakou rychlostí (zda maximální možnou či nižší) se má sekvenční snímání pořizovat.

Kolik snímků je možné takto pořídit je limitováno velikostí vyrovnávací paměti (bufferu) a volným místem na paměťové kartě. Protože se ale vyrovnávací paměť trvale na kartu vyprazdňuje, je obvykle možné chvíli sekvenčně fotografovat plnou rychlostí a později, až se buffer naplní, jen rychlostí jakou je schopna přijímat data paměťová karta. Rychlost sekvenčního snímání a počet snímků, které je možné pořídit, je údaj důležitý zejména pro reportážní a sportovní fotografy a obvykle stoupá s cenou DSLR.


Typické ikony používané pro jeden snímek po stisknu spouště (Single, vlevo), pro pomalé sekvenční fotografování (Low, uprostřed) a pro sekvenční fotografování maximální možnou rychlostí (High, vpravo).

Viz též Vyrovnávací paměť.

 

Zpět na slovník

Text a obrázky - copyright © 2011 ing. Roman Pihan.

Nemohou být použity či přetištěny bez svolení autora vyjma pro privátní a nekomerční použití.

 

 Mnohem více informací o DSLR, optice, expozici, ostření atd. najdete v knize Mistrovství práce s DSLR.