bayerova maska

Je přirozené se domnívat, že 6 MPix fotoaparát má senzor vybavený 6 miliony barevných pixelů. Bohužel, skutečnost je složitější a zdaleka ne tak přímočará. 6 MPix fotoaparát má sice 6 milionů pixelů na senzoru, ale pouze černobílých tedy neschopných vidět barvu. Aby senzor viděl i barvu, je před jednotlivými pixely barevná RGB maska s tím, že barvy jsou uspořádány do matice a zelená maska je ve čtverci dvakrát, čímž se simuluje zvýšená citlivost oka na zelenou. Vzniká tzv. Bayerova RGBG maska. Z uvedeného vyplývá, že 6 MPix fotoaparát má "pouze" 1.5 milionu červených pixelů, 1.5 milionu modrých a 3 miliony zelených.

Aby se pro každý pixel obrazu získala plnobarevná RGB informace, tak se vždy ze 4 sousedních pixelů senzoru (2x2) vypočítá jeden RGB pixel obrazu. Pro sousední pixel obrazu je použita pouze o 1 pixel posunutá čtveřice pixelů senzoru, takže ve výsledku je každý pixel senzoru použit 4x - neboli došlo k interpolaci obrazu.

Pokud se tedy např. v Adobe Photoshopu podíváte na jednotlivé RGB kanály, tak snadno uvidíte, že zelený kanál je vždy nejostřejší a nejméně zašuměný v porovnání s červeným a modrým. Příčina je právě v dvojnásobné četnosti zelené barvy v Bayerově masce.

 
Pro každý pixel výsledného obrazu se použijí čtyři sousední pixely senzoru a díky Bayerově masce se získá plnohodnotná barevná informace. Každý pixel senzoru je však použit 4x a obraz se tedy interpoluje.

Zcela odlišnou strukturu senzoru má senzor typu Foveon.

Viz též Filtry před senzorem, Interpolace, Senzor.
 

Zpět na slovník

Text a obrázky - copyright © 2011 ing. Roman Pihan.

Nemohou být použity či přetištěny bez svolení autora vyjma pro privátní a nekomerční použití.

 

 Mnohem více informací o DSLR, optice, expozici, ostření atd. najdete v knize Mistrovství práce s DSLR.