senzor orientace snímku, automatické otáčení snímků

V těle většiny DSLR bývá zabudován senzor orientace snímku. Ten je schopen zjistit, zda snímek byl pořízen na výšku či na šířku a podle toho automaticky otočit obrázek. V menu je možné automatické otáčení buď zapnout či vypnout (Auto Image Rotation, Auto Rotate). Protože senzor orientace bývá mechanický, může být při otočení fotoaparátu mírně slyšet. To je normální a neznamená tedy žádnou závadu.

Funkce automatického otáčení snímků se skvěle hodí pokud plánujete prohlížení fotografií rovnou z fotoaparátu na televizní obrazovce. Potom mají všechny fotografie správnou orientaci a prohlížení je pro diváky pohodlné. Funkce automatického otáčení se hodí i tam, kde musíte předat snímky rovnou z karty - opět předáte správně orientované snímky. A do třetice - i v případě, že provádíte úpravy snímků v PC, tak automatické otáčení vás zbaví nutnosti pracného ručního vybírání a otáčení snímků.

Vypadá to tedy, že není žádný důvod tuto funkci vypnout a že má jen samé výhody. Bohužel není tomu tak. Pokud fotoaparát uloží na kartu již otočený snímek, tak ten při prohlížení na LCD displeji využije jen asi polovinu plochy LCD displeje. Pokud tedy prohlížení snímků neslouží k prezentaci ale ke kontrole a zpětné vazbě dalšího fotografování, je otáčení spíše na závadu.

Další problém s automatickým otáčením je zmatení některých programů. Běžná JPEG fotografie totiž obsahuje nejen vlastní snímek, ale i malou náhledovou ikonu (Thumbnail) a EXIF informaci. A v EXIFu je uložena i orientace snímku. Automatické otáčení správně otočí snímek i ikonu ale obvykle ponechá v EXIFu původní informaci o orientaci snímku. Některé programy potom při otevírání snímku kontrolují jeho EXIF, zjišťují jeho orientaci a podle ní snímek automaticky otáčejí. Díky tomu však otočí snímek ještě jednou! Nejlepší tedy je chování vašeho fotoaparátu a programu vyzkoušet.


Např. menu DSLR Canon nabízí tři volby "Auto rotate". Horní otočí snímek jak pro LCD displej fotoaparátu/televizi, tak pro PC. Střední otočí snímek jen pro PC a spodní volba neotáčí snímek vůbec.

 

Zpět na slovník

Text a obrázky - copyright © 2011 ing. Roman Pihan.

Nemohou být použity či přetištěny bez svolení autora vyjma pro privátní a nekomerční použití.

 

 Mnohem více informací o DSLR, optice, expozici, ostření atd. najdete v knize Mistrovství práce s DSLR.